Munkahelyi konfliktusok kezelése

posted in: Blog | 0

 

Az élet minden területén, a privát szférától a munkahelyi környezetig, emberek vesznek körül bennünket, akiknek megvannak a sajátos igényeik, egyedi elvárásaik, ízlésviláguk, világra való rálátásuk, különféle dolgokról alkotott véleményük. Ez utóbbi okokból kifolyólag nem meglepő, ha ezek a sajátos nézetek, vélekedések és mentalitások olykor-olykor konfrontálódnak egymással, és a be nem teljesült elvárások, a (legtöbbször akaratlanul) figyelmen kívül hagyott személyes kívánalmak és szándékok konfliktushelyzetek előidézőivé válnak.

A munkahelyi konfliktusok kezelése azért jut kimagasló szerephez, mivel a helyzet vitába, súlyosabb nézeteltérésekbe fordulhat át, mely kellemetlen munkahelyi atmoszférát teremthet, akadályt gördítve a termelékenység, a gördülékeny munkavégzés útjába.

A konfliktuskezelés olyanképpen válhat hatékonnyá, ha a procedúra megkezdése előtt megismerjük annak valós kiváltó okát, akárcsak egy betegség esetében, hiszen az orvoslás céljából legalkalmasabb gyógyír meglelése érdekében elengedhetetlen ismerni a probléma forrását. Abban az esetben, ha pontosan rá tudunk mutatni a konfliktus-előidéző okokra, a megoldás is könnyebben hozzáférhetővé válik, ugyanakkor ezt megoldva, a „gyógyír receptjével” a birtokunkban nagyobb eséllyel előzhetünk, illetve oldhatunk meg egy jövőbeli potenciális konfliktushelyzetet.

Munkahelyi konfliktusok kezelése

Melyek lehetnek a (munkahelyi) konfliktusok kiváltó okai?

(A teljesség igénye nélkül)

 

Erőforrás-hiány

Egy munkahelyi környezetben a közösen használt erőforrásokhoz (eszközök, irodai felszerelések, különféle tárgyak, szerszámok stb.) való átmeneti hozzá nem férés – példaképpen, amikor egy kolléga használja azt az eszközt, melyre egy másik dolgozónak ugyancsak szüksége lenne –, valamint a rendelkezésre álló erőforrások szűkös mibenléte egyaránt konfliktushelyzet-előidézővé válhat.

Az ilyen jellegű munkahelyi konfliktusok kezelése olyanképpen történhet, hogy a menedzser, mint igazságos bíró, eldönti, hogy adott esetben kinek van prioritása hozzáférni a szükséges eszközhöz, avagy kommunikációval igyekszik megoldani a szóban forgó helyzetet.

 

Nézetütközések

Egy csapat egymástól merőben eltérő személyiséggel rendelkező emberekből áll össze, melynek az erőssége éppen a különbözőségek (jellemek, személyiségek, stílusok, észjárások stb.) együttműködésében mutatkozik meg. Egy ideálisan működő munkaközösség minden egyes tagja számára lehetővé teszi, hogy egyéni stílusának megfelelő módon, hatékonyan vegyen részt a közös munkában. A csapatmunkák esetében azonban az együttműködés nem mindig akadálytalan, hiszen gyakran a közös cél, a produktivitás és a siker érdekében a csapattagoknak kompromisszumokat kell kötniük, hogy ne gátolják, hanem előmozdítsák a munkát.

Ilyen esetben a menedzsernek érdemes a hasonló nézeteket, és az erősségeket fókuszba helyeznie, hogy a csapat vállvetve tudjon kooperálni.

 

Kinek a pap, kinek a papné…

 

Eltérő vélemények születhetnek az alkalmazottakban a vállalkozás céljairól, munkamódszerekről és a felelősségről egyaránt, mely nézetek összeütközve egymással ugyancsak konfliktust válthatnak ki. Az ezen kategóriába sorolható munkahelyi konfliktusok kezelése nyílt és minden dolgozó számára átlátható kommunikációval teljesen elkerülhető, avagy szükség esetén megoldható.

Nem szükséges tudományos kimutatásokkal alátámasztanunk azt a koncepciót, mely szerint a konfliktusokat kiváltani jóval egyszerűbb, mint effektív megoldásokat találni rájuk. Mindezzel sokan szembesülünk a mindennapokban, azonban tény, hogy a lehető legjobb hozzáállás ellenére is előfordulnak visszás szituációk – és nem csupán egy cég életében, hanem szinte bárhol. A polémiát teljes mértékben kiiktatni szinte lehetetlen kihívásnak bizonyul, azonban van esély arra, hogy felismerve (a fentiek során is kiragadott) konfliktusok okait: nagyobb eséllyel orvosolhatókká, sőt minimalizálhatókká válhatnak.

 

Az ismeretlentől való félelem

Az emberek a munkahelyre is magukkal viszik a félelmeiket, szorongásaikat, így példaképpen az ismeretlentől való félelmet is nehéz teherként cipelik magukkal. Egy munkahelyen történő változás aktiválhatja ezt a félelemtípust az alkalmazottakban, mely nyughatatlan stresszorként vibrál a levegőben, és ellenkezést, dühöt, zavartságot, ellenségeskedést kelt.

Ez esetben érdemes figyelembe venni ezeket az emberi reakciókat, és tiszta, jól átlátható képet festeni a változás okairól. Továbbá javasolt bevonni a munkatársakat a folyamatba, hogy könnyebben elfogadhassák a szükségszerű változtatásokat, esélyt kínálni számukra a bekapcsolódásra, tudatosítani, hogy egy közös cél elérése érdekében tesznek erőfeszítéseket.

Kommunikáció(hiány) okozta konfliktushelyzetek

A nem megfelelő kommunikáció az egyik legmakacsabb konfliktuskeltő ok, a félreértések legismertebb táptalajaként tartható számon. Azonban a munkahelyi konfliktusok kezelése során a kommunikáció kulcsszerephez jut, ezért meg kell tanulnunk a szavak erejét jó célokra, jelen esetben a konfliktushelyzetek megoldására használni.

Lássuk, milyen eszközök állhatnak a segítségünkre e téren:

 • a félreértések okozta konfliktusos szituációk elkerülése érdekében érdemes már az első kétely, találgatás felbukkanásakor sort keríteni egy világos, lényegre törő, felvilágosító-tisztázó jellegű beszélgetésre
 • a vezetőknek érdemes időt fordítaniuk arra, hogy meghallgassák alkalmazottaik, kollégáik aggodalmait, ötleteit egyaránt
 • ugyancsak a cégvezetők megtehetik, hogy időnként körlevelet küldenek a csapattagok számára, hogy tisztában legyenek az elvárásokkal, a lehetőségekkel
 • nem árt, ha a verbális kommunikáció mellett megtanuljuk a nonverbális kommunikációt is – hogy „olvasva” egymás gesztusaiban, mimikájában, viselkedésében időben felismerhessük a lehetőségeket és a potenciális problémákat, nem-tetszéseket egyaránt.

 

Toxikus munkahelyi légkör

A mérgező munkakörnyezet jelentős mértékben csökkenti az ott dolgozók termelékenységét. Egy ilyen negatív kisugárzású légkörben az emberek kedveszegetten, alul-motiváltan vetnek unott pillantásokat az órájukra, hogy végre szabadulhassanak „fogságukból”. Az irodai közhangulat befolyással van a munkavégzésre és a produktivitásra, így érdemes már a kezdetekkor barátságossá formálni azt. Ha lehetőség nyílik rá, megtehetjük, hogy különféle „relax-sarkokat”, feltöltődésre alkalmat kínáló részeket alakítsunk ki a munkahelyen.

Egy egészséges munkakörnyezetben nagyobb eséllyel kivédhetők, és hatékonyabban megoldhatók a konfliktusok. A cégvezetők egy ilyen környezet kialakítása és fenntartása érdekében megtehetik példaképpen a következő lépéseket:

 • ösztönözzék a kommunikációt
 • előzze meg a konfliktusos helyzeteket azzal, hogy meghallgatja a panaszokat és ajtót nyit a közös megoldás felé
 • szükséges, hogy minden esetben pártatlan legyen, a tényekre összpontosítva értékeljen
 • a csapatépítő rendezvények szervezése által esélyt kínálhat arra, hogy a csapattagok jobban megismerjék egymást, így szívesebben töltik egymással az időt a munkahelyen is
 • különféle tanfolyamok, képzések felkínálásával mozdítsa elő a hatékony kommunikáció megtanulását.

Munkahelyi konfliktusok kezelése

Munkahelyi konfliktusok kezelése a coaching segítségével

Noha számos cég(vezető)ről elmondható, hogy nem minden esetben birkózik meg hatékonyan a konfliktusos helyzetekkel, azonban a produktivitás érdekében mégis kész lépéseket tenni mindezért, hiszen tudatában van azzal, hogy egy egészséges munkakörnyezet, ahol az alkalmazottak motiváltak és jól felkészültek, jelentős mértékben befolyásolja a vállalkozás sikerét. Amennyiben a vállalkozások nem zárkóznak el a vitarendezési programok és kezdeményezések – például a mediáció – elől, nagy esélyük van arra, hogy az elkövetkezőkben sikeresebben tudják majd kezelni a felmerülő munkahelyi konfliktusokat.

A coach együttműködésével életbe léptetett konfliktuskezelési coaching egy olyan folyamatot ölel fel, amelyben a szakember segíti ügyfeleit abban, hogy növeljék konfliktuskezelési kompetenciáikat, és képesek legyenek elejét venni a fölösleges, idő- és energiapazarló vitáknak, illetve időben kezelni tudják a felmerülő problémákat. A munkahelyi konfliktusok kezelését fókuszba helyező coaching folyamatában elsajátíthatják a tudatos és higgadt problémakezelést, mégpedig olyanképpen, hogy az ügyfelek a coach közreműködésével megvizsgálják saját stílusukat, megismerik félelmeik kiváltó okait, és megtanulják több szemszögből is megvilágítani, majd megérteni és helyesen kezelni a felmerült helyzetet.

Mivel a munkahelyi interperszonális konfliktusok az egész vállalatra hatással vannak, javasolt időben felkészülni a hatékony konfliktuskezelésre, elsajátítani a megoldáshoz vezető „trükköket”, hogy a függőben hagyott, kezeletlen probléma ne vonjon maga után súlyosabb következményeket.

A munkahelyi konfliktusok kezelése céljából tanácsos élni a coaching stratégiával, mely segíti az alkalmazottakat a konfliktusok kezelésében.

 

A coaching segítségével:

 • a konfliktusok kiváltó okai, nem pedig a tünetei kerülnek górcső alá
 • fejleszthetők az interperszonális készségek
 • megismerhetők a konfliktus kezeléséhez nélkülözhetetlen stratégiák
 • lehetőség nyílik arra, hogy megtanulják a legoptimálisabb módszereket és struktúrákat a célok elérése érdekében
 • megérthető a felelősség(vállalás) alapvető fontossága
 • az ügyfelek megtanulják hatékonyabban kezelni az életüket
 • részt vehetnek egy megoldás- és cselekvésorientált procedúrá

 

A konfliktus coaching segít az ügyfelek tudatosságának növelésében, lehetőséget kínál a (munkahelyi) kapcsolatok javítására, ugyanakkor hozzájárul az egészséges munkahelyi légkör kialakításához. A szakember által vezetett konfliktuskezelési procedúra során nagy eséllyel megváltozik (fejlődik) a másokkal való interakció minősége, ugyanakkor a coach teljes mértékben igazodik az egyéni és vállalkozói célkitűzésekhez a sikeres kimenetel érdekében.