15 + 4 ok, amiért a coaching kiváló megoldásnak bizonyul a vállalkozások és egyének számára egyaránt

posted in: Blog | 0

A 21. századi modern élet számos területén – a személyes fejlődés és a céges prosperálás szempontjából egyaránt – kulcsfontosságú módszerként léptethető életbe a coaching, mellyel az egyén és csapat képességei kibontakoztathatók és növelhetők. A megfelelő, testre szabott stratégiák megalkotásával, aktiválásával, nagy eséllyel elérhetők a célok; az egyén privát élete és karrierje, ugyanakkor a vállalkozás sikere egyaránt pozitívan befolyásolható.

Milyen előnyökkel szolgál a coaching?

Mindannyiunknak vannak életcéljai, melyek ugyanolyan mértékben terjednek ki a személyes kapcsolatokra, mint a karrierre, azonban gyakran előfordul, hogy egy óév búcsúztató mámorában elkészített egy évre szóló bakancslista utólagos áttekintésének alkalma legörbülő szájakat és hosszas sóhajtásokat generál. Ilyenkor szokott megtörténni sokakkal az, hogy felhagynak a célkitűzésekkel és hagyják magukat sodródni az életárral.

A coaching során lehetőség nyílik arra, hogy a célokat – az önismeret által – reális módon tudjuk meghatározni, és mivel egy cselekvésorientált „eszközről” beszélünk ez esetben, készekké válunk arra, hogy aktívan vegyünk részt az előzetesen kitűzött célok megvalósításában is. Ezzel a hozzáállással nagyobb a valószínűsége annak, hogy az év végi bakancslista-szemle során több lesz az inspiráló hatást kifejtő pipa, mint a kedvlohasztó piros x.

Korunk embere már nem egyszerűen arra törekszik, hogy elvégezze, illetve letudja a napi teendőit, hanem szomjazza a sikert, az elismerést, a megbecsültség érzését, és ennek elérése érdekében kész a folyamatos fejlődésre. A coaching segít fénybe helyezni azokat a képességeket, amelyekkel az álmok nem maradnak egy káprázatvilág köpenyébe burkoltan, ahová időnként vissza-visszatér az ábrándszövögető egyén, hanem realizálhatóvá formálódnak.

coaching

Miben nyújt még segítséget a coach szakember a coaching folyamatában? Lássuk az okokat, melyekért érdemes igénybe vennünk a coaching módszerét:

 1. a coaching segít abban, hogy önállóbbak legyünk
 2. elégedettebbekké válhatunk a magánéletben és a munka területén
 3. támogatja az egyéni felelősségvállalást, az elkötelezettséget (tettekért, szavakért, ígéretekért stb.)
 4. lehetőség nyílik arra, hogy eredményesebben működjünk együtt másokkal (legyen szó akár párkapcsolatról, akár munkatársakról stb.)
 5. megtanít a hatékony kommunikációra
 6. javítja az egyén és a csoport teljesítményét
 7. a vállalkozások szempontjából és az egyén szempontjából egyaránt előnyös lehet, amennyiben a coaching során az együttműködő szakember rámutat az egyénben rejlő, ezidáig kiaknázatlanul hagyott potenciálokra
 8. megismerhetővá válnak az egyén erősségei, és a fejlődési lehetőségei nemkülönben
 9. a coaching folyamatában megerősödik az emberek motiváltsága, mely kiváló hatást gyakorolhat a teljesítményre
 10. pozitív hatással lehet a személyek karrierjére (mindez az önismeretnek, a megnövekedett önbizalomnak, valamint a kommunikáció hatékonyabbá válásának köszönhetően)
 11. a coaching során segédkezet kapunk a célok megvalósításának útjába gördülő akadályok leküzdésére
 12. a coaching rámutat az érzelmi intelligencia fontosságára az egyéni- és munkakörnyezetben egyaránt (megfigyelhető, hogy a legtöbb sikeres vezető átlagon felüli érzelmi intelligenciával rendelkezik) – az érzelmileg intelligens személyek képesek arra, hogy több perspektívából szemléljenek egy szóban forgó problémát, így könnyebben rálelnek a megoldásokra is
 13. a személyre szabható coaching-tervvel felszínre hozhatóvá válnak az ismeretlen képességek és erősségek, elkészítve az alapot a hatékonyabb tervezés és a jól megvalósítható, kivitelezhető projektek számára
 14. az egymásra figyelés (egymás munkájának értékelése, elismerése, segítségnyújtás gesztusa, megértő és megerősítő beszélgetés stb.) elsajátításával minimalizálhatók az interperszonális konfliktusok
 15. a coaching folyamatában konstans (hatékony, konstruktív jellegű és valós idejű) visszajelzéseket kapunk előrehaladásunkról.
 16. munkahelyi konfliktusok kezelése

A többféle célból igénybe vehető coaching számos előnnyel bír, melyek kapcsán teszünk egy kis kitérőt és figyelembe vesszük a tapasztalatokat. A Biz Group cég példaképpen küldetéseként határozza meg szervezetfejlesztést és a vezetők csapatépítő teljesítményének növelését, mindemellett pedig a team elkötelezett tagjai nagy erőket mozgósítanak az emberi mentalitás pozitív irányú megváltoztatása érdekében, hogy magabiztosabban, kiváló önismerettel a birtokukban legyenek képesek egyre jobban teljesíteni a mindennapok kihívásai közepette.

Coching, teljesítmény növelése

A Biz egy relatíve recens, 2020. november 11-i, coaching fókuszú statisztikájából egy sor figyelemfelkeltő adat birtokába kerülhetünk. Az elmúlt néhány hónap pandémia okozta megpróbáltatásai okán az emberek és cégek egyaránt rendkívüli megpróbáltatások elé kellett nézzenek, így új módszerekre volt/van szükség, hogy megfelelően tudjunk igazodni ehhez a globális jelenséghez. A vállalkozásoknak világszerte sikerült felismerniük a coachingba való invesztálás business szférában (is) megmutatkozó előnyeit, tudniillik:

 1. a megkérdezett vállalatok közel 80%-a számolt be a coaching szembetűnő változásokat előidéző hatásáról – így példaként a produktivitás, a munkavállalói elégedettség és elkötelezettség, a minőségi munkavégzés, valamint a pénzügyi kimutatások kapcsán
 2. a coaching procedúrában részt vevő egyének valamivel több mint 70%-a arról számolt be, hogy javulást tapasztalt a munkavégzés, a kapcsolatok, valamint a kommunikációs készségek terén egyaránt
 3. száz megkérdezett vezetők több mint 80%-a úgy vélekedett, hogy a coach tevékenysége, egyúttal a coaching folyamatba való befektetés közel hatszorosa megtérült a vállalatok esetében
 4. a coachingban részesült vállalatok (vezetői), valamint magánszemélyek 99%-a elégedett, avagy rendkívül elégedett a folyamat eredményeit illetően.

A fenti kimutatások alapján láthatjuk, hogy a coaching milyen felbecsülhetetlen értékkel bír a személyes irányultságú, valamint a business-orientált célok megvalósítása érdekében egyaránt, melynek során nagy esély nyílik a magunkba vetett bizalom növelésére, az emberi kapcsolatok pozitív irányba történő megváltoztatására, a kommunikációs készségek javítására. A megnövekedett önbizalom segít abban, hogy mind magánemberként, mind pedig egy cég alkalmazottjaként a lehető legtöbbet hozhassuk ki magunkból.

Amennyiben egy produktív munkakörnyezetet, egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet kívánunk kialakítani: elengedhetetlen az önismeret, az önbizalom, a jó kommunikációs készség, az empátia és a tetteink iránti felelősségvállalásból fakadó önellenőrzés megléte. Mindezek kibontása, fejlesztése érdekében javasolt élni a coaching kínálta lehetőségekkel, mely procedúrában a coach közreműködésével belevághatunk életünk újabb, pozitívabb, sikerekkel és elégedettséggel teljes, ugyanakkor a kihívások közepette jobb helytállásunkról tanúskodó, izgalmas szakaszába.